Nagelsvamp

Jämförelse av medel mot nagelsvamp


Loceryl
Scholl Nagelsvamp
Scholl nail
Tillverkare: Galderma Native Remedies
Formulering: Medicinskt nagellack Topisk vätska
Styrka:
Svampdödande:
Förebyggande:
Behandlingstid: 6-12 mån 8-12 mån.
Tidigast resultat: 4 veckor 8 veckor
Strykningar/dag: enligt ordination, 
oftast 1-2ggr/v
1ggr/dag
Pris: 684 kr 285 kr
Webbbutik: Loceryl 5% – 5 ml Scholl

Test av medel mot nagelsvamp:
 
Loceryl
(4,5/5)
Loceryl anses vara bland de mest effektiva på marknaden. Produkten innehåller amorolfin vilket har en klinisk bevisad svampdödande effekt. Medlet har de snabbaste märkbara resultaten av produkterna i testet och ger även den högsta utläkningsgraden. Tänk på att även om du ser ett resultat efter bara 4 veckor kan det krävas upp till 12 månader för full utläkning och försäkran att infektionen inte kommer tillbaka. Loceryl fungerar mot allt från lätta till måttliga besvär. Loceryl finns i två varianter. En receptfri som säljs i flaskor på 1.25 och 3 milliliter samt en receptbelagd som har högre verkningsgrad som säljs i 5 milliliters flaska. Behandlingen är lätt att administrera, det räcker med 1 strykning per vecka jämfört med dagliga strykningar med de andra behandlingarna. Den receptbelagda behandlingen brukar appliceras 1-2 gånger i veckan men det exakta antalet kan variera enligt ordination från läkare.

 
Scholl
(3,9/5)
Scholl mot nagelsvamp är ett av de mer populära medlen mot svampinfektioner. Det är en enkel och effektiv behandling mot nagelsvamp. Produkten innehåller svampdödande ämnen som dödar trådsvamparna som infekterar naglarna. Behandlingen är uppdelad i två stadier. Det första stadiet ta bort svampen och det andra stadiet är till för att förhindra att infektionen kommer tillbaka. Scholl mot nagelsvamp ger bra effekt och är lämplig mot lätta till milda besvär. I vissa fall kan den fungera mot måttliga besvär, men resultaten kan vara mycket varierande.
 

Nagelsvamp.org rekommenderar: Loceryl är testets effektivaste medel mot nagelsvamp.Produkten ger de bästa resultaten på lång och kort sikt. Det är skonsamt, effektivt samt relativt snabbverkande.
 

Line2

På kroppen finns det många olika sorter av svampar som lever i symbios med oss. De livnär sig på restprodukter som kroppen producerar. Ett annat vanligt namn på svampar som lever på kroppen kallas är dermatofyter eller hudsvampar. Dermatofyter orsakar i normala fall inte besvär. Det är först när de får fäste inne i huden eller blir för många som de ger upphov till problem, när detta sker kallas det för en svampinfektion.

Hudsvampar lever på hela kroppen och kan infektera många kroppsdelar. Vissa delar av kroppen drabbas oftare än andra och svampangrepp på naglar är bland de vanligare varianterna av svampinfektioner. Upp till 10% av den vuxna befolkningen tros lida nagelsvamp. Tånaglar drabbas oftare än naglar på fingrar.

Vad är nagelsvamp och varför drabbas man?
Det som orsakar nagelsvamp är att en eller flera naglar har infekterats av trådsvampar eller som de även kallas dermatofyter. Det finns mer en typ av trådsvamp som kan orsaka infektion, men i upp till 95% av alla svampangrepp på naglar beror på en svamp som kallas för trichopython rubrum. Nagelsvamp är en kosmetisk åkomma som inte anses vara skadlig för hälsan.

Fingrar och tår
Tånaglar drabbas oftare än fingernaglar. Att tånaglar drabbas oftare beror troligtvis på att de växer långsammare än fingernaglar. Svampen som angriper får mer tid att bita sig fast på en nagel som växer långsammare. Hur många naglar som drabbas samtidigt varierar, med det är mycket sällsynt att alla naglar på en fot eller hand drabbas samtidigt.

Kan bero på flera orsaker
Man kan drabbas av nagelsvamp på grund av flera olika anledningar.

 • Det första och kanske vanligaste sättet är att fotsvamp spridit sig till tånaglar. Detta händer när man inte behandlar fotsvamp direkt
 • Svampen kan angripa naglar direkt
 • Vidare kan man smittas via direkt kontakt med andra människor eller indirekt via strumpor, skor och golv i omklädningsrum eller duschrum

Det finns individuella skillnader hur lätt man smittas, men generellt sett är risken att låg. Hudsvampar som kan angripa och infektera finns på oss och runt oss hela tiden, så de flesta har god motståndskraft mot svampangrepp på naglar.

Symtom
Svampangrepp på naglar visar i de flesta fall synliga tecken men det kan finnas risker att blanda ihop symtomen för nagelsvamp med andra sjukdomar och besvär.

De symtom som kan observeras när man drabbats av nagelsvamp är:

 • Infekterade naglar börjar bli missfärgade. Färgen kan variera mellan vit, gul och grå
 • Påverkade naglar blir förtjockade, porösa och känsliga. Processen som gör dem porösa börjar från kanterna på nageln och rör inåt mot mitten
 • Naglarna går lätt sönder. När infektionen utvecklas kan delar av nageln gå eller smulas sönder av sig själv
 • Om nagelsvamp inte behandlas kan huden bli inflammerad, det kan uppträda en viss smärta direkt under eller runt naglarna

De ovan nämnda symtomen är de som är vanligt förekommande i samband med nagelsvamp. Vidare kan fjällig hy utvecklas på huden bredvid nageln och vita till gula fläckar uppträda på nagelbanden. Smärta är inte särskilt vanligt i samband med nagelsvamp, men det kan förekomma.

Vem får nagelsvamp?
Åkomman drabbar i främst vuxna och tonåringar, det händer mycket sällan att barn drabbas. När barn uppvisar symtom som är typiska för nagelsvamp är det en god ide att kontakta läkare för en grundlig undersökning.

Riskfaktorer
Alla kan drabbas av nagelsvamp men det finns omständigheter som kan ökar risker att drabbas eller smittas.

 • Män löper större risker att få svampangrepp på naglar
 • Åldrande verkar ha en viss inverkan på hur lätt det är att drabbas
 • Ökad ålder tros påverka tack vare att naglarna växer långsammare och blir tjockare. Man har exponerats en längre tid för hudsvampar samt blodcirkulationen försämras
 • Ovanligt riklig svettning på fötter
 • Ofta befinna sig i fuktiga miljöer som badhus eller duschrum
 • Personer mer psoroasis
 • Strumpor och skor som andas dåligt

I samband med mindre skador på naglar eller hud eller att man har har andra infektioner på fingrar eller tår kan det innebära en förhöjd risk att drabbas. Även sjukdomar eller hälsoproblem som diabetes, cirkulationsproblem eller försvagat immunförsvar innebär ofta att det är lättare att få nagelsvamp.

Behandling
Nagelsvamp är först och främst en kosmetisk åkomma. Det viktigaste skälet för att behandla åkomman är att ta bort det fula utseendet. Missprydande naglar kan påverka självkänsla och självförtroendet i sociala situationer, särskilt om det är fingernaglar som är drabbade. Ett av de bästa sätten att undvika svampangrepp på tånaglar är att behandla fotsvamp så tidigt det går, detta minskar risken för att fotsvamp ska spridas till tånaglar.

Nagelsvamp kan läka ut av sig själv, men det kan ta långa tid och det är inte säkert att infektionen försvinner av sig själv. Det kan ta upp till ett år eller mera för symtomen att försvinna. För att infektionen ska vara helt borta krävs det i de flesta fall att en ny, ej infekterad nagel växer ut och ersätter den gamla infekterade vävnaden.

Man bör behandla nagelsvamp så tidigt som möjligt. Åkomman kan svara dåligt på behandling, det kan krävas flera upprepade behandlingar och besvären kan återvända efter avslutade kurer. För att åtgärda nagelsvamp finns det receptfria medel och receptbelagda kurer.

Lindriga eller måttliga besvär
Receptfria medel som hämmar svampangreppet och ger naglar ett mer normalt utseende. Dessa medel bromsar svampangreppet och förutom att reducera det fula utseendet kan de även öka chansen att läka ut svampinfektionen tack vare angreppet bromsas. Om det bara är en del av en nagel som drabbats av infektion kan man stryka på ett medel som normaliserar de kosmetiska effekterna och dämpar svampangreppet. Receptfria medel dödar inte svampen.

Svårare besvär
Receptbelagda kurer är mer potenta och dödar svampen. En lämplig behandling med svampdödande medel utformas i samråd med läkare. I många fall ordineras en kur med piller som sträcker sig över sex veckor eller mer. Risken för återfall efter avslutad behandling är relativt hög, i upp till hälften av fallen kommer nagelsvampen tillbaka.

Om besvär med nagelsvamp är milda eller måttliga kan man testa med receptfria medel innan man kontaktar läkare för fortsatt vård. Generellt sett bör nagelsvamp behandlas så tidigt det går oavsett ifall det handlar om finger eller tånaglar. Svampangrepp på fingernaglar anses vara ett allvarligare problem och behandlas nästan alltid aktivt. Tånaglar vårdas annorlunda eftersom infektionen inte syns lika mycket. I motsats till fingernaglar som nästan alltid behandlas kan det hända att det inte sätts in en aktiv kur mot tånaglar efter konsultation och diagnos hos läkare.